Publications & Presentations

Selection of recent publications

Dutch Safety Board (2015). MH17 Crash. Crash of Malaysia Airlines flight MH17, Hrabove, Ukraine, 17 July 2014 (Final Report). Contribution to Part B ‘Flying over Conflict Zones’, DSB, The Hague.

Haasnoot, M., van ’t Klooster, S.A. & van Alphen, J. (2018). Designing a monitoring system to detect signals to adapt to uncertain climate change. Global Environmental Change 52 (273-285).

Dammers, E., van ’t Klooster, S.A. & de Wit, B. (2019). Using Scenarios for Environmental, Nature and Spatial Planning Policy. Guidance Document. PBL Netherlands Environmental Assessment Agency, Publication number 3435, PBL Publishers, The Hague.

van ’t Klooster, S.A., Cramer, T. and van Asselt, M.B.A. (2024). Foresight in action: A longitudinal study based on a 25-year journey in the world of policy-oriented foresight, Futures 155, January 2024, 103294. https://doi.org/10.1016/j.futures.2023.103294

Publication Overview

Articles (peer reviewed)

 • van ’t Klooster, S.A., Cramer, T. & van Asselt, M.B.A. (in preparation). Foresight in Action: Travelogues on constructing the future.
 • van ’t Klooster, S.A., Cramer, T. and van Asselt, M.B.A. (2024). Foresight in action: A longitudinal study based on a 25-year journey in the world of policy-oriented foresight, Futures 155, January 2024, 103294. Free download: https://doi.org/10.1016/j.futures.2023.103294
 • van ’t Klooster, S.A. & Veenman, S.A. (2021). Shaping future perspectives in policy advice under deep, long-term uncertainty. The case of the Dutch Delta Committee. Futures, vol. 127. https://doi.org/10.1016/j.futures.2021.102700
 • Haasnoot, M., van ’t Klooster, S.A. & van Alphen, J. (2018). Designing a monitoring system to detect signals to adapt to uncertain climate change. Global Environmental Change 52 (273-285).https://doi.org/10.1016/j.gloenvcha.2018.08.003
 • De Wilde, S. & van ’t Klooster, S.A. (2016). Big data: het domein van de accountant van de toekomst. AccountantWeek 22 februari 2016.
 • Van Asselt, M.B.A., van ’t Klooster, S.A. & Veenman, S.A. (2014). Coping with policy in Foresight, Journal of Futures Studies 19(1), pp53-76.
 • Van ’t Klooster, S.A. & van Asselt, M.B.A. (2011). Accommodating or compromising change? A story about ambitions and historic deterministic scenarios. Futures, 43(1), pp86-98.
 • Van Drunen, M., van ’t Klooster, S.A. & Berkhout, F. (2011). Bounding the future: The use of scenarios in assessing climate change impacts. Futures 43(4), pp488-496.
 • Asselt, M.B.A. van & van ’t Klooster, S.A. (2007). Toekomstscenario’s: een kijkje achter de schermen. Nederlands Tijdschrift voor Medische Microbiologie, themanummer ‘Toekomstscenario’s’.
 • Van Asselt, M.B.A., Mesman, J. and van ’t Klooster, S.A. (2007). Dealing with prognostic uncertainty, Futures, 39(6), pp669-684.
 • Van ’t Klooster, S.A. and van Asselt, M.B.A (2006) “Practising the scenario-axes technique. Futures, 38(1), pp15-30.
 • Middelkoop, H., van Asselt, M.B.A., van ’t Klooster, S.A., van Deursen, W.P.A., Kwadijk, J.C.J., & Buiteveld, H. (2004). Perspectives on flood management in the Rhine and Meuse rivers, River Research and Applications, 20, pp327-342.
 • Van Asselt, M.B.A., van ’t Klooster, S.A. & van Notten, Ph.W.F. (2003). Verkennen in onzekerheid. Beleid en Maatschappij – Themanummer Toekomstscenario’s en beleid, 30, pp230-241.
 • Van ’t Klooster, S.A., van Asselt, M.B.A. & Koenis, S. (2002). Beyond the essential contestation: construction and deconstruction of regional identity, Ethics, Place and Environment, 5(2), pp109-121.

Books

 • Dammers, E., van ‘t Klooster, S. & de Wit, B. (2019). Using Scenarios for Environmental, Nature and Spatial Planning Policy. Guidance Document. PBL Netherlands Environmental Assessment Agency, Publication number 3435, PBL Publishers, The Hague.
 • Dammers, E., van ‘t Klooster, S., de Wit, B., Hilderink, H., Petersen, A.& Tuinstra, W. (2019). Building Scenarios for Environmental, Nature and Spatial Planning Policy. Guidance Document. PBL Netherlands Environmental Assessment Agency, Publication number 3434, PBL Publishers, The Hague.
 • van Duijne, F. & van ’t Klooster, S.A. (2019). Toekomstverkenning en scenario’s bij de omgevingsvisie. 360Foresight/Future Motions/Gemeente Zaanstad.
 • Dammers, E., van ’t Klooster, S.A. & de Wit, B. (2017). Scenario’s voor natuur, milieu en ruimte gebruiken: een handreiking. PBL, The Hague.
 • Dammers, E., van ’t Klooster, S.A. , de Wit, B., Hilderink, H., Petersen, A. & Tuinstra, W. (2013). Scenario’s maken voor milieu, natuur en ruimte: een handreiking. PBL-rapport 713. PBL, Den Haag.
 • Hajer, M.A., Grijzen, J., & van ’t Klooster, S.A. (2010). Strong Stories: how the Dutch reinvent their planning practice / Sterke verhalen: hoe Nederland de planologie opnieuw uitvindt. Uitgeverij 010, Rotterdam.
 • Van Asselt, M.B.A., van ’t Klooster, S.A., van Notten, Ph.W.F, & Smits, L.A. (2010). Foresight in Action: Scenarios for public policy, Earthscan, London.
 • Van ’t Klooster, S.A. (2008). Toekomstverkenning: ambities en de praktijk. Een etnografische studie naar de productie van toekomstkennis bij het Ruimtelijke Planbureau (RPB). Eburon, Delft.

Book Chapters

 • van ’t Klooster, S.A. (accepted). The questions we should ask ourselves in dealing with change.
 • van der Duin, P.A. & van ’t Klooster, S.A. (2016). The future recycled: meta-analysis in foresight. In: van der Duin, P.A. (ed), Foresight in organizations: Methods & Tools, Routledge, Londen (180-184).
 • Van ’t Klooster, S.A. & van der Duin, P.A. (2012). De toekomst gerecycled: een meta-analyse voor toekomstonderzoek. In: van der Duin (ed). Toekomstonderzoek voor organisaties. Handboek methoden en technieken. Van Gorcum, Assen (pp. 219-225).
 • Van ’t Klooster, S.A. (2003). Een pleidooi voor herwaardering van de pre-socratische tragische cultuur. In: van Asselt, M.B.A. and Petersen, A.C. (eds.), Niet bang voor onzekerheid, (51-61), RMNO/Lemma, Den Haag.
 • Van Asselt, M.B.A., Huijs, S., & van ’t Klooster, S.A. (2003). The intriguing relationship between uncertainty and normativity: The need for pluralistic assessment. In: Gottschalk-Mazouz, N. and Mazouz, N (eds.), Nachhaltigkeit und globaler Wandel. Integrative Forschung zwischen Normativität und Unsicherheit (61-86). Campus, University of Stuttgart, Germany.
 • Carton, L., Karstens, S., Rozemeijer, M., van Asselt, M.B.A., Goosen, H., Greeuw, S. Haasnoot, M., van ’t Klooster, S.A., Ruijgrok, E., Tanczos, I., Valkering, E. & Visser, P. (2002). The W4R Game: Exploring the future consequences of water management. In: Mayer, I. en Veeneman, W. (eds.), Games in a World of Infrastructures. Simulation-games for Research, Learning and Intervention. (85-105). Eburon, Delft.

Research Reports

 • van ’t Klooster, S.A., Bloemen, P.J.T.M. & de Vries, L. (forthcoming). Basis in Beweging. Een analyse van veranderende aannames en wat dat betekent voor de organisatie en werkwijze van het Deltaprogramma.
 • Rijkens-Klomp, N. & van ’t Klooster, S.A. (2024). Op weg naar klimaatadaptief waterbeheer. Verslag van een designgedreven innovatietraject in het kader van het project CARE.
 • Haasnoot, M. & van ’t Klooster, S.A. (2018). Voorstel voor een signaleringssysteem voor tijdige implementatie en adaptatie van het Deltaprogramma. Deltares onderzoeksrapport.
 • Tuinstra, W. & van ’t Klooster, S.A. (2015). Understanding the added value of the NRC FLIS EIONET network. What assets contribute to salience, credibility and legitimacy and what are promising ways forward to strengthen the added value of NRC FLIS?. EEA background paper, European Environment Agency, Copenhagen.
 • Dutch Safety Board (2015). MH17 Crash. Crash of Malaysia Airlines flight MH17, Hrabove, Ukraine, 17 July 2014 (Final Report). Contribution to Part B ‘Flying over Conflict Zones’, DSB, The Hague.
 • Schuur, J., met bijdragen van: Dammers, E., Dassen, T., Eerens, H., Huizinga, F., van ’t Klooster, S.A., Petersen, A., Ritsema van Eck, J. & van Vuuren, D. (2013). Welvaart en Leefomgeving. Horizonscan. PBL-rapport 1136. PBL (ism CPB), Den Haag.
 • Van ’t Klooster, S.A. & Hajer, M.A. (2010). Een Nieuwe Rivier in Ooijen-Wanssum: Van extern concept naar regionale gebiedsvisie. Een evaluatie van het gebiedsproces Ooijen-Wanssum rondom het concept ‘Nieuwe Rivieren’, InnovatieNetwerk, Utrecht.
 • Ovaa, E., Boas, I., Cornelisse, I., Hisschemoller, M., van ’t Klooster, S.A. et al. (2010). Grensverleggend participeren. Handboek voor procesregisseurs. Leven met Water, Gouda.
 • Boas, I. & van ’t Klooster, S.A. (2010). Richtvragen voor procesregisseurs in de praktijk. Analyse van gebiedsprocessen WaalWeelde en Noordoostpolder. IVM-rapport.
 • Van ’t Klooster, S.A., Pauw, P. & Roggema, R. (2009). Backcasting analyse van een klimaatbestendig Groningen. Het achterwaarts onderzoeken van een klimaatbestendige toekomst van de Provincie Groningen. KvR, Hotspot Kimaatbestendig Groningen.
 • Van ’t Klooster, S.A. & Schuur, J. (2008). The future of the Dutch natural and built environment. In: Giesecke, S., Crehan, P. & Elkins, S. (eds). The European Foresight Monitoring Network. Collection of EFMN Briefs, Part 1. European Commission, DG for Research, (422-435).
 • Aerts, J., van Walraven, A., Veraart, J., van ’t Klooster, S.A., Bannink, B., Sprong, T., & Dillingh, D. (2008). Klimaat en waterveiligheid in beleid. Hoe worden lange termijn ontwikkelingen meegenomen in het huidige strategische waterbeleid en het beleid voor de ruimtelijke ordening? Werkdocument van het project Aandacht voor Veiligheid, Instituut voor Milieuvraagstukken (IVM), Amsterdam.
 • Van de Kerkhof, M., Stam, T., Aerts, J., van ’t Klooster, S.A. & Walraven, A. (2007). Een backcasting analyse van een klimaatbestendig en waterveilig Nederland. Werkdocument van het project Aandacht voor Veiligheid, Instituut voor Milieuvraagstukken (IVM), Amsterdam.
 • Van Asselt, M.B.A., Middelkoop, H., van ’t Klooster, S.A., van Deursen, W.P.A., Haasnoot, M. Kwadijk, J.C.J., Buiteveld, H., Können, G.P., Rotmans, J., van Gemert, N. & Valkering, P. (2001). Development of flood management strategies for the Rhine and Meuse basins in the context of integrated river management. NRC-publication 16. IRMA-SPONGE project 3/NL/1/164/99 15 183 01.
 • Van Asselt, M.B.A., Middelkoop, H., van ’t Klooster, S.A., van Deursen, W.P.A., Haasnoot, M. Kwadijk, J.C.J., Buiteveld, H., Können, G.P., Rotmans, J., van Gemert, N. & Valkering, P. (2001). Integrated water management strategies for the Rhine and Meuse basins in a changing environment. Final Report of the NRP-project 958273. Maastricht/Utrecht.

Blogs

 • van ’t Klooster, S.A. (2020). Blijf relevant in een snel veranderende wereld. Geschreven in opdracht van DEN Kennisinstituut Cultuur & Digitalisering. https://www.den.nl/publications/465/de-methode-achter-toekomstverkenning-blijf-relevant-in-een-snel-veranderende-wereld (April)
 • van ’t Klooster, S.A. & Haasnoot, M. (2020). Detecting non-linear change ‘inside-the-system’ and ‘out-of-the-blue’ (January 14) https://i2insights.org/2020/01/14/detecting-non-linear-change/
 • van ’t Klooster, S.A. & den Hartog-de Wilde, S. (2017). Scenarioplanning: de kracht van herhaling (July 3))
 • van ’t Klooster, S.A. & den Hartog-de Wilde, S. (2017). Scenarioplanning: effectiviteit en besluitvorming (July 3)

Recent presentation

 • Harvard University & Boston University – Grappling with the Futures Symposium – Foresight in Action: how futurists grapple with the future (invited speaker), Boston (USA) 29-30 April 2018.
 • School of Foresight – In company training Inspectie voor Leefomgeving & Transport (IL&T) – Toekomstgericht risicosignaleren, Utrecht 16 november 2017
 • Adviescommissie voor Vreemdelingenzaken (ACVZ) consultatiebijeenkomst – Toekomstverkenning en scenario’s voor migratiemanagement 2030, Den Haag 5 oktober 2017
 • School of Foresight – Training Beleidsambtenaren – Risicosignalering en implementatie van RedTeams, Amsterdam 7 april 2017
 • CIHEAM – Instituto Agronomico Mediterraneo de Zaragoza (IAMZ) – Developing scenarios in an integrated spatial context, International Master on Integrated Planning for Rural Development and Environmental Management, Zaragoza (SP) 20-24 maart 2017
 • School voor Toekomstverkenning –  Werken met een assenstelsel: mogelijkheden en uitdagingen, Vilvoorde (B) 26 januari 2017
 • Conferentie Zuiderwaterlinie 2016 – De toekomst van de Zuiderwaterlinie, Vught 30 september 2016
 • Onderzoeksraad voor Veiligheid – Toekomstverkenning & omgang met onzekere risico’s, deel 2, Den Haag 8 december 2016
 • Onderzoeksraad voor Veiligheid – Toekomstverkenning & omgang met onzekere risico’s, Den Haag 19 september 2016
 • Adviescommissie voor Vreemdelingenzaken (ACVZ) – Toekomstverkenning & migratiemanagement, Den Haag 25 juli 2016
 • Genootschap voor Risicomanagement (GvRM) – Toekomstverkenning, risicomanagement en de omgang met onzekere risico’s, Utrecht 7 juni 2016
 • Nationaal Netwerk Risicomanagement (NNR) – Toekomstverkenning: onzekere risico’s en het belang van voorstellingsvermogen, Den Haag 2 juni 2015