BLOG – Scenarioplanning: effectiviteit en besluitvorming

Door: Susan van ’t Klooster & Silke den Hartog – de Wilde. Scenarioplanning vergroot het strategisch vermogen van organisaties. Organisaties die structureel en systematisch nadenken over de lange termijn hebben een voorsprong op organisaties die