Dr. Susan van ’t Klooster

Toekomstverkenning & Besluitvorming

Susan is …

“Anders kijken naar onzekerheden, risico’s en de lange termijn helpt om betere beslissingen te maken”

Ik help organisaties bij het ‘anders kijken’ en het beter omgaan met onzekerheid in beleid en besluitvorming. Ik begeleid toekomstverkenningen, geef trainingen en doe procesevaluaties ten behoeve van het versterken, bijsturen en leren van strategische besluitvormingsprocessen. Ook treed ik regelmatig op als spreker en ik publiceer over methodologie van toekomstverkenning en besluitvorming.

Als onderzoeker aan de Universiteit Maastricht en het Instituut voor Milieuvraagstukken aan de VU werkte ik aan verschillende toekomstverkenningen. Ik hield mij vooral bezig met het ontwikkelen, toepassen en reflecteren op methodologie van toekomstverkenning. In 2008 promoveerde ik op het proefschrift ‘Toekomstverkenning: ambities en de praktijk’. Als zelfstandige (sinds 2011) werkte ik voor diverse opdrachtgevers, waaronder het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL), de European Environment Agency (EEA), de Onderzoeksraad voor Veiligheid (OVV) en de Sociale Verzekeringsbank (SVB).

Susan doet …

Toekomst verkennen
Processen evalueren
Trainen & coachen
Schrijven & publiceren

Susan wil …

Ervoor zorgen dat relevante kennis een plek krijgt in het strategische beleids- en besluitvormingsproces

Inzichtelijk en bespreek maken en daarmee voorkomen van valkuilen die verbonden zijn aan toekomstverkenning en strategische besluitvorming

Een bijdrage leveren aan de kwaliteit van langetermijndenken en risicodenken in beleid

Een bijdrage leveren aan een betere, duurzame wereld

“Every morning, we get a chance to be different. We get a chance to change; to be better. Your past is your past, so leave it there. Go on with your future” [Anonymous]