Dr. Susan van ’t Klooster

Toekomstverkenning & Besluitvorming

Wie ik ben …

Ik help organisaties bij het ‘anders kijken’ en het beter omgaan met onzekerheid in beleid en besluitvorming. Ik begeleid toekomstverkenningen, geef trainingen en doe procesevaluaties ten behoeve van het versterken, bijsturen en leren van strategische besluitvormingsprocessen. 

“Anders kijken naar onzekerheden, risico’s en de lange termijn helpt om betere beslissingen te maken”

Als onderzoeker aan de Universiteit Maastricht en het Instituut voor Milieuvraagstukken aan de VU werkte ik aan verschillende toekomstverkenningen. Ik hield mij vooral bezig met het ontwikkelen, toepassen en reflecteren op methodologie van toekomstverkenning. In 2008 promoveerde ik op het proefschrift ‘Toekomstverkenning: ambities en de praktijk’. Sinds 2011 werk ik als freelancer en heb ik veel mooie projecten mogen doen op het gebied van toekomstverkenning en besluitvorming. 

Bij grote projecten werk ik samen met Silke den Hartog  – de Wilde, Erica Bol en Freija van Duijne onder de naam 360Foresight. 

Selectie van projecten

Toekomstverkenning SVB 2013-2031

De toekomstverkenning draaide om de vraag ‘Wat is de opdracht voor de SVB gezien de mogelijke toekomstige ontwikkelingen in de Nederlandse samenleving?’. Om deze vraag te kunnen beantwoorden, maakten we een trendanalyse, omgevingsscenario’s over de toekomst van de Nederlandse samenleving en beleidsscenario’s over de de toekomst van de SVB om inzicht te krijgen in robuuste strategische keuzes. De inzichten dienden om de strategische agenda te voeden. Het project hielp ook kennis te maken met verschillende methoden van toekomstverkenning.

Scenario’s Migratiemanagement 2030

Voor de Adviescommissie voor Vreemdelingenzaken (ACVZ) begeleid ik de toekomstverkenning ‘Migratiemanagement 2030’. De vraag die centraal staat is: ‘Welke ontwikkelingen kunnen in de toekomst van belang zijn voor migratiemanagement in Nederland? En wat zijn – in het licht van deze mogelijke toekomsten – mogelijke (robuuste) beleidsmaatregelen?”. Voor dit project werd ik gevraagd het procesontwerp te maken, methodisch advies te geven en de adviescommissie te begeleiden bij de uitvoering van de verschillende projectfases.

Vroegsignalering Milieugezondheidsrisico’s

In dit RIVM-project werden voor het Ministerie en Infrastructuur en Milieu lange termijn gevolgen (zowel risico’s als kansen) van uiteenlopende langer termijn ontwikkelingen op milieugezondheidsthema’s in kaart gebracht. Wij hebben het procesontwerp gemaakt, de procesondersteuning verzorgd en een aantal workshops met experts van het RIVM en hun onderzoekspartners gefaciliteerd. In dit project maakten we gebruik van diverse creatieve werkmethoden om experts te helpen met het nadenken over uiteenlopende mogelijke toekomsten.

Risicosignalering en organisatorische verankering

Bij risicosignalering gaat het om de vraag: ‘Welke (nieuwe) ontwikkelingen komen er op ons af en wat betekent dat voor onze organisatie?’. Het is een methode gericht op het verkrijgen van inzicht in kansen en (nieuwe) risico’s die in het verschiet liggen. Daarbij volgen we een aantal stappen: het scannen van voorbodes van verandering (‘weak signals’), het duiden van deze signalen en het acteren op basis van verkregen inzichten. Dit kan gaan om het formuleren van concrete maatregelen of beleid om risico’s te pareren en kansen te benutten of het monitoren van belangrijke indicatoren van verandering.

Selectie van publicaties

van der Duin, P.A. & van ’t Klooster, S.A. (2016). The future recycled: meta-analysis in foresight. In: van der Duin, P.A. (ed). Foresight in Organizations: Methods & Tools, Routledge London, (180-184).

Dutch Safety Board (2015). MH17 Crash. Crash of Malaysia Airlines flight MH17, Hrabove, Ukraine, 17 July 2014 (Final Report). Contribution to Part B ‘Flying over Conflict Zones’, DSB, The Hague.

Dammers, E., van ’t Klooster, S.A. & de Wit, B. (in preparation). Scenariogebruik. PBL, Den Haag.

Tuinstra, W. & van ’t Klooster, S.A. (2015). Understanding the added value of the NRC FLIS EIONET network. What assets contribute to salience, credibililty and legitimacy and what are promising ways forward to strengthen the added value of NRC FLIS?. EEA background paper, European Environment Agency, Copenhagen.

BLOG – Scenarioplanning: de kracht van herhaling

Door: Susan van ’t Klooster & Silke den Hartog – de Wilde. Wie werkt met toekomstverkenningen en scenarioplanning houdt zich bezig met de lange termijn. Er bestaat altijd een groot risico dat de waan van

By |juli 3rd, 2017|Categories: Hergebruik, Methodologie, Scenario's, Toekomstverkenning|Reacties uitgeschakeld voor BLOG – Scenarioplanning: de kracht van herhaling

BLOG – Scenarioplanning: effectiviteit en besluitvorming

Door: Susan van ’t Klooster & Silke den Hartog – de Wilde. Scenarioplanning vergroot het strategisch vermogen van organisaties. Organisaties die structureel en systematisch nadenken over de lange termijn hebben een voorsprong op organisaties die

By |juli 3rd, 2017|Categories: Effectiviteit, Methodologie, Scenario's, Toekomstverkenning|0 Comments